Proiectul pleacă de la ideile arhitectului utopist Yona Friedman și își
propune să reunească mai mulți artiști, arhitecți și curatori interesați de
practici transformative ale spațiului public și a celui cultural pentru a experimenta împreună cu publicul noi metode de producție arhitecturală
și artistică, în cadrul a patru ateliere care se vor desfășura la spațiul tranzit.ro/București.

Yona Friedman este o figură excepțională care a modelat discursul
arhitectural și urbanistic în a doua parte a sec.XX. A devenit cunoscut
pe plan internațional la sfârșitul anilor ‘50, prin articularea și promovarea
ferventă a unor idei ca folosirea materialelor locale în construcții, folosirea
mijloacelor și tehnologiilor simple, implicarea locuitorilor în procesele de
transformare urbană, importanța mobilității și sustenabilității etc.
De asemeni, a avut o contribuție importantă și în mediul cultural,
promovând democratizarea accesului la cultură prin imaginarea unor
noi modele muzeale permeabile, impermanente, flexibile, care se
bazează și pe contribuția publicului pe care îl servesc, deci publice
în cel mai inclusiv sens al cuvântului.

Luând aceste idei ca punct de plecare, în cadrul celor 4 ateliere vor
fi analizate și revizitate teme și problematici relevante pentru contextul
urban, social și artistic al Bucureștiului precum: participarea locuitorilor
în procesele de planificare urbană, distribuția echitabilă a resurselor,
democratizarea accesului la cultură, imaginarea unor modele instituționale culturale alternative, noi formate de display etc.

Participanții - elevi, studenți și tineri profesioniști din domeniile care operează prin/cu transformarea spațiului public si al celui cultural - vor colabora orizontal cu artiștii, arhitecții și curatorii implicați, acest mod de lucru rezonând și cu etosul practicii lui Yona Friedman.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.


→ participarea în cadrul atelierelor este gratuită
și se face pe bază de înscriere prin email la adresa:
INSCRIERI@ARHITECTURAFARACONSTRUCTII.RO